รายละเอียดเพิ่มเติม

สบู่ซักผ้าหอนาฬิกา ขนาด 180g.