เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจ.อาร์.ควอลิตี้ โปรดักส์ จํากัด
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP , ISO22716:2007 เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ
ผลิต ที่มีการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และได้รับ
การรับรองเครื่องหมายฮาลาล

เริ่มก่อตั้งกิจการ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1952 เป็นกิจการของครอบครัวที่สืบต่อกันมาจนถึงรุ่นที่ 3 ในปัจจุบัน
ด้วยประสบการณ์ในสายงานนี้มากว่า 70 ปี ทําให้เป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าที่สั่งงานผลิตสบู่ภายใต้แบรนด์
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีตั้งแต่กลุ่มลูกค้าเก่าแก่ที่ติดต่อกันนานถึง 20-30 ปี ไปจนถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่ให้
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของการผลิตและการบริการจากเราเสมอ ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
ทางบริษัท เจ. อาร์, ควอลิตี้โปรดักส์ จํากัด จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสบู่ให้ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องขั้นตอนการผลิต และบรรจุภัณฑ์บริการของเรา

บริการรับผลิต สบู่ก้อน สบู่สมุนไพร สบู่น้ํามัน สบู่โรงแรม สบู่สปา สบู่ธรรมชาติ สบู่ซักผ้า สบู่แฮนด์เมด
สบู่ออร์แกนิค รับผลิตสินค้า OEM ผลิตสบู่คุณภาพ ภายใต้แบรนด์สินค้าของลูกค้า โดยใช้วัตถุดิบทั้งใน
และต่างประเทศ ที่ได้มาตรฐาน ปราศจากสารตกค้างที่เป็นอันตราย ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด และ
ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ภายใต้มาตรฐาน GMP ISO22716:2007 และมาตรฐานเครื่องหมายฮาลาลบริการบรรจุสินค้า ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล โดยสามารถเลือกบรรจุสินค้าได้ตาม
ความต้องการของลูกค้า เช่น ห่อพลาสติกใส ห่อพลาสติกขาวขุ่น ห่อฟิล์มยืด ห่อซองซิปล็อค เป็นต้น

บริการด้านเอกสารการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เช่น การจดแจ้งขึ้นทะเบียน อ.ย. ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข , ขอเครื่องหมาย ฮาลาล และ ขอเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก (Certificate of free sale)