รายละเอียดเพิ่มเติม

สบู่ซักผ้า 3 ดาว ขนาด 335 กรัม